Βιωματικά Σεμινάρια Επιμελητηρίου Χαλκιδικής “Είμαι πρεσβευτής του τόπου μου” Φεβρουάριος-Μάρτιος 2023

Έναν κύκλο 4 βιωματικών σεμιναρίων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με το γενικό τίτλο “Είμαι Πρεσβευτής του τόπου μου”, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος TASTE HALKIDIKI.  Κι ενώ η προσέλευση τις πρώτες ημέρες ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών, την τελευταία ημέρα συμμετείχαν πολλά μέλη του Επιμελητηρίου από όλη τη Χαλκιδική […]

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής  στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 CLLD LEADER», ξεκίνησε μια σειρά δράσεων με στόχο να αναδειχθεί η γαστρονομία της Χαλκιδικής.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος

Τηλέφωνο